De HVS is van belang voor de huurders. Zij heeft op verschillende beleidsterreinen gesprekken gevoerd met het management en de directie. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat het beleid van Staedion is aangepast. Huuraanpassing 2023 Staedion heeft voorgesteld om...

Lees meer