0703085536 hvs@hvdh.org

Wat doet een BC

Met ruim 35.000 huurwoningen kunnen HVS en Staedion niet zonder bewonerscommissies. Bewonerscommissies die in hun complex oog en oor zijn en in de gaten houden wat er gaande is.

Waarom een bewonerscommissie?
Met een bewonerscommissie (BC) staan huurders/bewoners sterker om op te komen voor de specifieke belangen van hun wooncomplex. Een BC heeft een aantal rechten die individuele huurders/bewoners niet hebben. Dat is wettelijk geregeld. Zo moet Staedion over bepaalde zaken die het wooncomplex betreffen informatie geven aan de BC, advies vragen en overleg voeren. Het gaat dan om zaken als onderhoud, servicekosten of renovatie/sloop.

In de wet staat ook aan welke voorwaarden een BC moet voldoen. Zoals:

  • een BC bestaat uit minimaal twee huurders/bewoners van een huurwoning in een wooncomplex
  • een BC houdt de huurders/bewoners in het complex op de hoogte en betrekt hen bij de standpunten in het overleg met Staedion
  • een BC organiseert ten minste eenmaal per jaar een bewonersbijeenkomst om te vertellen wat er het afgelopen jaar is gedaan en wat er het komende jaar gedaan wordt
  • een BC stelt alle huurders/bewoners van de huurwoningen in het complex in de gelegenheid om lid te worden van de BC

Een BC krijgt jaarlijks een budget van € 385 van Staedion om de kosten te betalen van activiteiten voor de huurders/bewoners, voor een nieuwsbrief, voor een bewonersbijeenkomst , et cetera.

Is er in uw complex nog geen BC? Neem contact op met HVS. Wij helpen u graag bij de oprichting.

Een complex kan ook een contactgroep hebben: ten minste twee personen die de huurders/bewoners vertegenwoordigen maar niet op alle punten voldoen aan de voorwaarden voor een BC. Ook een contactgroep behartigt de belangen van de huurders/bewoners, maar heeft niet dezelfde rechten. Wilt u een contactgroep oprichten in uw wooncomplex? Neem contact met ons op, wij kunnen u daarbij helpen.

Ga naar de inhoud