0703085536 hvs@hvdh.org

Wat doet HVS

onderaan4

Huurdersvereniging Staedion (HVS) behartigt de belangen van alle huurders/bewoners van Staedion. Dit is bij wet geregeld. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook om een betaalbare en goed onderhouden woning in een veilige en prettige woonomgeving. Om dit te bereiken zet HVS zich in voor meer inspraak en samenwerking met Staedion.

Onze doelstelling is dat huurders/bewoners meer invloed krijgen op het onderhoud, het verhuurbeleid en het woongenot.

De Huurdersvereniging zet zich in om:

  • Staedion, zowel gevraagd als ongevraagd, te adviseren over zaken die alle huurders/bewoners aangaan
  • bewonerscommissies en contactgroepen te ondersteunen, bijvoorbeeld met een spreekuur en cursussen
  • het onderlinge contact tussen bewonerscommissies en contactgroepen te bevorderen zodat zij informatie en ervaringen kunnen uitwisselen
  • huurders/bewoners te stimuleren en te helpen om een bewonerscommissie of een contactgroep op te richten

De Huurdersvereniging is in 2012 van start gegaan en bestaat uit een bestuur en leden.

Het bestuur wordt gekozen door de leden. Leden zijn de bewonerscommissies en contactgroepen.
HVS overlegt regelmatig met de directie van Staedion over de complexoverstijgende zaken. Een overzicht van de onderwerpen die HVS met Staedion bespreekt en de onderwerpen waarover de BC gaat, is te vinden in de bijlage van de Samenwerkingsovereenkomst HVS-Staedion (de matrix van onderwerpen; te downloaden onder documenten).

Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Het bestuur legt verantwoording af over activiteiten en resultaten van de afgelopen periode en vertelt wat er in de komende periode te doen is.
Bewonerscommissies kunnen hun stem uitbrengen en signalen afgeven over wat er goed gaat of beter kan bij Staedion.

 

Ga naar de inhoud