0703085536 hvs@hvdh.org

Reglement BC

De Huurdersvereniging en Staedion hebben een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst getekend op 05 november jl.
Deze overeenkomst is geldig voor de jaren 2020-2022.
Onderdeel van de overeenkomst is het Reglement voor Bewonerscommissies. Hierin staan de rechten en plichten van een bewonerscommissie.
De Huurdersvereniging overlegt en adviseert over complexoverstijgende zaken, zeg maar de zaken die alle huurders aangaan. Een bewonerscommissie doet dit voor de zaken die het complex aangaan. In de Onderwerpenmatrix is dit overzichtelijk op een rij gezet.
Bijlage bij de overeenkomst is een lijst met begrippen en definities. Hierin staat o.a. wat Staedion verstaat onder een bewonerscommissie, een contactgroep en een contactpersoon.

Ga naar de inhoud