0703085536 hvs@hvdh.org

ALV 22 juni 22

Van het bestuur

Na de Algemene Vergadering van 22 juni jl. bestaat het bestuur uit Kamila de Jager, Wijnand Krabman, Zu Victoria en Ruud Klein.
Er zijn verschillende personen die zich hebben aangemeld als kandidaat voor het bestuur.

Met Staedion zijn de lopende zaken besproken en worden bijeenkomsten gepland voor de zaken waarover de HVS advies moet uitbrengen.
Het is de bedoeling dat voor de verschillende onderwerpen leden/huurders worden gevraagd om deel te nemen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via hvs@hvdh.org.

Het bestuur ziet graag meer huurders, bewoners, die zich willen inzetten voor de Huurdersvereniging, voor een bewonerscommissie of willen deelnemen aan activiteiten.
Wilt u meer informatie hierover bel dan met het kantoor van HVS of stuur een email, dan nemen wij contact met u op.

Namens het bestuur van de HVS,
Ruud Klein, voorzitter

Ga naar de inhoud