0703085536 hvs@hvdh.org

Huurverhoging per 1 juli 2022

Staedion heeft voorgesteld om de sociale huren in 2022 te verhogen met 2,3%.

HVS heeft voorgesteld om de huren voor 2022 te bevriezen.

Staedion heeft het volgende besloten :

  • iedere sociale huurder krijgt per 1-7-2022 een huurverhoging van 2,3%
  • subsidiabele huren worden afgetopt op de liberalisatiegrens
  • huurders in een woningen met F of G label krijgen geen huurverhoging
  • ook in 2022 is het mogelijk om huurverlaging en huurbevriezing aan te vragen
  • de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt ook in 2022 niet toegepast

Ga naar de inhoud