0703085536 hvs@hvdh.org

Informatie voor de leden van HVS

De HVS is van belang voor de huurders. Zij heeft op verschillende beleidsterreinen gesprekken gevoerd met het management en de directie. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat het beleid van Staedion is aangepast.

Huuraanpassing 2023
Staedion heeft voorgesteld om per 1 juli 2923 de huren te verhogen met max. 3,1% van alle sociale huurders en 4,1% voor alle huurders in de vrije sector.
Huurders met een EFG label zouden geen huurverhoging krijgen
Door de minister was al vastgesteld dat huurders met een inkomen onder 120% van het sociale minimum een maximale huur van 575,03 euro krijgen.
Huurders met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning zouden een inkomensafhankelijke huurverhoging van 50 of 100 euro krijgen.

HVS heeft geadviseerd om de huurverhoging te beperken tot max. 2,6% voor de inkomens tot 57.573 euro per jaar.

Staedion heeft uiteindelijk besloten om in te stemmen met de beperkte huurverhoging tot 2,6% voor inkomens tot 57.573 euro.
De EFG-labels krijgen dit jaar geen huurbevriezing.
Inkomens boven de 57.573 euro krijgen een huurverhoging tot max. 75 euro.
Huurders van vrije sector krijgen een verhoging van max. 4,1%

Het resultaat, met name door de huurverlaging, is wel dat Staedion in 2023 minder huur ontvangt dan in de voorgaande jaren.

Servicekosten 2023
De kostenstijgingen blijven dit jaar voor de meeste onderdelen beperkt. Aanvankelijk zouden de kosten voor groenvoorziening stijgen met 16,1% maar dat is na overleg met de leveranciers aangepast. De schoonmaak en de groenvoorziening stijgen nu ieder met 6,2%.

Stookkosten 2022 en voorgaande jaren
In 2019 is de warmtewet gewijzigd waardoor blokverwarming niet meer valt onder de warmtewet. Staedion heeft pas onlangs besloten om de berekening van de jaarafrekening aan te passen. Het valt nu weer, net als voor 2014, onder de servicekosten.
In complexen met blokverwarming van Staedion is door het wijzigen van de rekenmethode de kans op terugbetaling over de periode 2022 aanzienlijk groter geworden.
Er komt nog een herberekening voor de jaren 2019-2020-2021 en als dat positief uitvalt ontvangen de huurders het overschot terug; voor deze jaren zal geen naheffing worden opgelegd.
HVS moet zich nog buigen over de nieuwe rekenmethode en heeft daarvoor instemmingsrecht.

Ga naar de inhoud