0703085536 hvs@hvdh.org

Nieuws

Pamflet Inbreuk Huurrecht 2

Dit is een andere pleidooi dan het pamflet Huurdersprotest Manifest Passend Wonen. Dit pleidooi richt zich ook tegen Passend Wonen, maar zoekt steun bij alle huurdersorganisaties. Klik op de link voor mee informatie:...

Lees meer

Pamflet Inbreuk Huurrecht 1

Pamflet Inbreuk Huurrecht Huurdersprotest Manifest Passend Wonen De Amsterdamse huurdersorganisaties voelen zich overvallen door het Manifest Passend Wonen dat 23 woningcorporaties, waaronder 5 Amsterdamse, op 7 juni aan minister Ollongren hebben overhandigd. De...

Lees meer

Nieuwsbrief HVS Zomer 2018

We zitten alweer in de zomer van het 2018 ! Afgelopen half jaar heeft de HVS zich tijdens diverse bijeenkomsten sterk gemaakt voor een aangepaste huurverhoging. Dit heeft geresulteerd dat Staedion de inkomensafhankelijke huurverhoging achterwege heeft gelaten, maar de...

Lees meer

Haagse huurders en corporaties vernieuwen Sociaal Statuut

Huurdersorganisaties van Staedion, Vestia en Haag Wonen hebben met hun woningcorporaties een vernieuwd Sociaal Statuut opgesteld en ondertekend. In het Sociaal Statuut staan afspraken over rechten en plichten, zoals de verhuisvergoeding en herhuisvesting, bij...

Lees meer

Mijn Thuisprijsvraag

Winnaars prijsvraag Mijn Thuis: https://www.staedion.nl/nieuws/over-staedion/2017/feestelijk-winterfair-diner-voor-bewoners

Lees meer

Samenwerking

Drie Haagse corporaties werken samen in een platform: www.gezondwonen.nl Het betreft hier een online platform, gestart vanuit de samenwerking tussen woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vidomes. Het platform biedt praktische tips en informatie voor bewoners om...

Lees meer

Huurverhoging 2018

Belangrijke informatie inzake de Huurverhoging 2018:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2017/12/20/huren-2018-gemiddelde-huurverhoging-bij-woningcorporaties-maximaal-24-procent

Lees meer

Nieuwsberichten vanuit Staedion

Van Staedion ontvingen wij onderstaande nieuwsberichten: In het kader van ondersteuning bij conflicten, een artikel over bureau Bemiddeling & Mediation: https://www.staedion.nl/nieuws/tips-en-advies/2017/bureau-bemiddeling-mediation-helpt-communicatie-he Staedion...

Lees meer
Skip to content